โดยธรรมชาติของที่ดินเปล่าประเภท ภบท 5 (ภาษีบำรุงท้องที่)  นั้นจะมีราคาถูกเพราะ ภบท 5 ไม่ใช่เอกสารสิทธิ์เพียงแต่เป็นเอกสารแผ่นเล็กๆ ที่ทำให้ท่านใช้ประโยชน์จากที่ดินแปลงนั้นๆ ได้ แต่ไม่มีสิทธิ์อะไรมากไปกว่านั้น ไม่สามารถจำนอง หรือใช้เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันใดๆ ได้ แต่ในความเป็นจริงก็ยังสามารถเปลี่ยนเจ้าของหรือผู้มีสิทธิ์ใช้ที่ดินแปลงนั้นๆ ได้ด้วยการโอนสิทธิ์หรือขายสิทธิ์

การซื้อขายที่ดิน ภบท 5 ไม่ใช่เรื่องเลวร้ายอะไรถ้าหากท่านเป็นคนในพื้นที่หรือมีญาติพี่น้อง หรือคนที่ไว้ใจได้คอยชั่วสอดส่องดูแลรักษาผลประโยชน์ของที่ดินแปลงนั้น และตรงกันข้ามก็อาจจะเป็นผลเสียสำหรับท่านที่ไม่ได้อยู่ในพื้นที่นั้นๆ หรือไม่มีคนช่วยดูแลสอดส่องที่ดินทำให้ถูกระเมิดหรือถูกเอารัดเอาเปรียบดังเช่นกรณีศึกษาดังต่อไปนี้ เมื่อคนต่างพื้นที่เห็นแก่ความถูกของที่ดินจึงหลวมตัวซื้อสิทธิ์ใช้ที่ดินแปลงนั้นๆ (เพื่อนผมเองแหละ) ทั้งๆ ที่ไม่มีคนรู้จักเลยในพื้นที่นั้น ทำให้ได้พื้นที่มาแต่ไม่สามารถใช้ประโยชน์อะไรได้เลยเพราะถูกพื้นที่ข้างๆ รุกล้ำเข้ามาใช้ประโยชน์ เนื่องจากที่ดินประเภท ภบท 5 นั้นไม่มีเส้นวัดเขตแดนแน่นอนจากเจ้าหน้าที่เหมือนโฉนด ซึ่งอาจจะเป็นได้ทั้งการรวมหัวกลั่นแกล้งโดยการขายสิทธิ์การใช้ประโยชน์ในราคาถูกให้กับคนนอกพื้นที่แล้วกลั่นแกล้งให้เกิดปัญหาจนผู้มีสิทธิ์ใช้พื้นที่คนใหม่ไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้ ซึ่งปัญหาเหล่านี้นับว่าจัดการได้ยากที่สุดเพราะเป็นเรื่องของมวลชนและสภาพสังคมโดยรอบ

 

ดังนั้นหากต้องการซื้อที่ดิน ภบท 5 โดยที่ท่านไม่ใช่คนในพื้นที่ควรตรวจดูสภาพสังคมแถบนั้นว่ามีความเป็นมิตรมากแค่ไหนและจำเป็นอย่างมากที่จะต้องมีคนที่ไว้ใจได้คอยดูแลพื้นที่และผลประโยชน์ไม่ให้มีปัญหาหากไม่แล้วอาจจะเป็นปัญหาที่ชวนปวดหัวที่สุดปัญหาหนึ่ง จะมีประโยชน์อันใดหากท่านมีที่ดินกว้างใหญ่ไพศาลแต่ไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้เลย

Leave a Reply

เป็นเพื่อนกันบน Facebook
บทความกิจกรรมเกษตรและที่ดิน