Posts Tagged ‘ท้องอื้ด’ใบโหระพาเป็นพืชล้มลุกที่อยู่คู่ครัวไทยมานานแสนนาน อาหารคาวหลายชนิดมีโหระพาเป็นส่วนประกอบหรือใช้เพื่อเพิ่มกลิ่นและรสชาติให้น่ารัปประทานยิ่งขึ้น ผักคู่ครัวที่ดูง่ายๆ แต่คุณค่าทางสารอาหารและสรรพคุณทางยาก็น่าสนใจเช่นกัน ใบใบโหระพานั้นมีแคลเซี่ยมสูง และยังมีเบต้าแค่โรทีนอีกด้วย โดยสรรพคุณทางยานั้นโหระพาช่วยแก้อาการท้องอื้ด ท้องเฟ้อ หรืออาการที่เกิดในระบบทางเดินอาหารและการย่อยอาหาร ส่วนแผลภายนอกนั้นโหระพาสามารถช่วยบรรเทาและแก้อาการปวดจากแมลงสัตว์กัดต่อยได้อีกเช่นกัน นับว่ามีประโยชน์หลากหลาย

ส่วนในเชิงการค้านั้นใบโหระพาก็จัดได้ว่าซื้อง่ายขายคล่องและขายได้เรื่อยๆ ราคาตั้งแต่ กิโลกรัมละ 20 – 30 บาทขึ้นอยู่กับฤดูกาล โดยเกษตรกรนิยมปลูกควบคู่กับแปลงถั่วฝักยาวหรือแปลงผักอื่นๆ เพื่อเป็นรายได้เสริมและใช้พื้นที่ว่าง และก็มีเกษตรกรส่วนหนึ่งที่ปลูกโหระพาเป็นพืชหลักเช่นกัน
การปลูกโหระพานั้นก็ง่ายไม่ได้ยุ่งยากอะไร

1. เตรียมดินให้มีความร่วนซุยเหมาะสมกับการปลูกพืชรากลึกปานกลางอย่างโหระพาด้วยการไถพรวน หรือหากปลูกเพื่อใช้ในครัวเรือนก็สามารถขุดเป็นหลุมขนาด 30 ซม. แล้วรองก้นหลุมด้วยปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักแล้วคลุกเคล้าให้เข้ากับดินที่จะใช้ปลูก

2. หากเป็นการปลูกแปลงขนาดใหญ่หรือปลูกเพื่อการค้าก็ควรจะตากดินทิ้งไว้ 7 – 10 วัน แล้วไถพรวนซ้ำอีกรอบหนึ่งเพื่อให้ดินร่วนซุย ในขั้นตอนนี้หากสภาพดินเป็นกรดหรือด่างจนเกินไปก็สามารถใช้ปูนขาวหรือปูนมานโรยบนหน้าดินแล้วไถไปพร้อมกัน

3. ขุดหลุมขนาด 30 ซม.โดยให้ระยะห่างระหว่างต้นอยู่ที่ 80 ซม. ถึง 1 เมตร (ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับวิธีการเก็บเกี่ยว)

4. ความพิเศษของพืชประเภทโหระพาหรือกระเพานั้นคือการที่สามารถตัดกิ่งแก่จากต้นอื่นมาปลูกใหม่ด้วยการตัดส่วนที่เป็นข้อต่อแต่วิธีนี้คงจะใช้ได้ผลกับการปลูกเพื่อใช้ในครัวเรือน หากต้องการปลูกเพื่อการค้าหรือจำนวนมากแล้วส่วนใหญ่เกษตรกรนิยมปลูกในถาดหลุมแล้วรดน้ำอย่างสม่ำเสมอแล้วจึงค่อยนำไปลงแปลงเพื่ออัตราการงอกที่ดีกว่า หรือเพาะอนุบาลบนแปลงก่อนโดยการโรยเมล็ดให้ทั่วแล้วคลุมดินรักษาความชื้นด้วยฟางหรือแกลบแล้วรดน้ำเช้าเย็นจนกว่าเมล็ดจะงอกและมีอายุ 20 – 25 วันแล้วจึงย้ายลงแปลงใหญ่ ซึ่งอาจจะดูเฉาๆ ในระยะแรกเพราะรากยังไม่ได้ปรับตัวแต่จะดีขึ้นในช่วงที่พ้น 3 – 4 วันแรกที่ลงแปลง

5. ให้ปุ๋ยสูตร 21-0-0 ผสมน้ำราดเช้าเย็นๆ ทุกๆ 10 – 15 วันหลังจากลงแปลงเพื่อให้ลำต้นแข็งแรง ยอดสวยและเจริญเติบโตได้ดี หรือจะเป็นปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักใส่ตามโคนต้นก็ดีไม่น้อย
6. โหระพาสามารถเก็บเกี่ยวได้ในระยะเวลา 30 – 35 วันนับตั้งแต่ลงแปลงปลูกโดยเก็บทุกๆ 15 วันเรื่อยไปจนกว่าจะอายุได้ 7 – 8 เดือน

*** ปลูกไว้ไม่เสียหลายครับโหระพาเป็นพืชที่ใช้พื้นที่น้อยมีคุณประโยชน์สามารถขายได้ เก็บทานได้ ***

IMG_3300

*** เพื่อนๆ ถามถึงลักษณะการขึ้นแปลงและการปลูกเป็นแปลง จะเห็นได้ว่าพื้นที่ตรงกลางแปลงนั้นสามารถปลูกพืชอย่างอื่นเสริมเข้าไปได้ การปลูกพืชหลายชนิดจะสามารถป้องกันแมลงได้ระดับหนึ่ง ***

IMG_3299

เป็นเพื่อนกันบน Facebook
บทความกิจกรรมเกษตรและที่ดิน