Posts Tagged ‘ประชาคมอาเซี่ยน’ประชาคมอาเซี่ยนประเทศไทยพร้อมแค่ไหน แล้วใครได้ประโยชน์
ตอนที่ 1 : ความพร้อม

อยุ่ในสังคมนี้ไม่รับรู้ก็ไม่ได้ แต่พอรับรู้แล้วก็เหนื่อยใจและได้แต่ถอนหายใจ
ไม่แน่ใจว่าเพื่อนๆ ได้ติดตามข่าวคราวการจัดตั้งประชาคมอาเซี่ยนมากน้อยแค่ไหน และไม่แน่ใจว่าเพื่อนๆ จะให้ความสำคัญมากน้อยเพียงใด หากแต่เมื่อการจัดตั้งประชาคมอาเซี่ยนเป็นผลสำเร็จในปี 2558 แล้วหละก็คงจะมีความเปลี่ยนแปลงกับประเทศไทยไม่น้อยเลยทีเดียว  หรืออย่างน้อยก็ด้านสินค้าการเกษตรที่เราต้องกินต้องใช้กันอยู่ทุกวันนี้ น่าคิดนะ! เพราะประเทศเราเป็นประเทศเกษตรกรรม และตัวผู้เขียนก็เป็นเกษตรกร การเปลี่ยนแปลงนั้นแน่นอนว่าคนส่วนใหญ่ไม่ชอบเพราะต้องปรับตัวกันให้วุ่นวาย การเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีนั้นเรียกว่าพัฒนาหากแต่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่แย่ลงนั้นเรียกว่าหายนะ

แล้ว…แต่ละประเทศนะ  พร้อมขนาดไหนหละ
คำถามก็คือ  เราพร้อมแล้วเหรอ?? ท่านทั้งหลาย

การเมืองภายในใช่ว่าจะนิ่ง พร้อมจะประทุขึ้นมาได้ตลอดเวลา  เงินสามารถซื้อได้แม้แต่วิญญาณและความถูกต้องอย่างปัจจุบันนี้ จะชวนให้เป็นปัญหาและง่ายต่อการแทรกแซงขนาดไหน สำหรับประเทศไทย
ไม่ได้มองในแง่ร้าย พยายามมองด้านบวกอยู่เหมือนกันแต่ก็มองไม่ค่อยออกถึงประโยชน์ของการรวมตัว ณ ขณะนี้ ขณะที่หลายๆ อย่างยังไม่พร้อม และตัวเราเองยังไม่พร้อมจะก่อให้เกิดการแทรกแซงจากประเทศที่เข้มแข็งกว่ามีความพร้อมมากกว่าเพราะประเทศที่แข็งแรงกว่าจะแสวงหาความได้เปรียบและหาประโยชน์กับประเทศที่พร้อมน้อยกว่าและจะพากันไปซ้ำเติมประเทศที่พร้อมน้อยที่สุดอย่างรุนแรง โดยใช้เหตุผลของการรวมตัวเป็นข้ออ้าง

เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งกับการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซี่ยนแต่สมควรที่จะพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานหลายๆอย่างให้ใกล้เคียงหรือดีเสียก่อนจึงไปสู่ขั้นตอนของการรวมตัว 
เราเริ่มคุยกันหรือยัง?
เราเริ่มมีการถ่ายทอดแบ่งบันการศึกษาให้เพื่อนบ้านแล้วหรือยัง?
เรารู้จักเพื่อนบ้านดีแล้วหรือยัง?
แแล้วตามแนวตะเข็บชายแดนหละ เราจัดการได้ดีเพียงใด?
เตรียมการป้องกันไว้ดีแค่ไหน?
และที่สำคัญ เราได้ถามประชาชนของเราหรือยัง?
ไม่ต้องตอบก็ได้ แค่เปิดทีวีกับอ่านหนังสือพิมพิ์เช้าวันถัดไปท่านก็ได้คำตอบแล้ว

บางครั้งการฝันอย่างเดียวก็เนรมิตสิ่งต่างๆให้เป็นจริงไม่ได้จึงต้องมีการปฏิบัติและความเพียรอย่างแรงกล้าด้วยเพราะอุปสรรคมีแน่ๆ แค่ระดับหมู่บ้านยังมีปัญหาชวนปวดหัวแล้วนี่ระดับภูมิภาคก็ทวีคูณให้เห็นภาพกันเอาเองเถอะ

เราฝันอยากจะเป็นเหมือนประชาคมยุโรป แต่คิดกันหรือไม่ว่าพื้นฐานประเทศนั้นต่างกับประเทศยุโรปมาก ซึ่งขณะนี้ก็แสดงให้เห็นถึงจุดเปราะบางในประชาคมยุโรปอย่างชัดเจนแล้วว่าเมื่อประเทศสมาชิกหนึ่งมีปัญหาด้านเศรษฐกิจจะฉุดให้ประเทศสมาชิกที่เหลือรับเคราะห์ไปด้วย แล้วระดับความต่างในประเทศฝั่งอาเซี่ยนหละ ต่างกันมากไหม? นิสัยพื้นฐานแต่ละชาติเป็นอย่างไร? ไม่ต้องตอบตอนนี้ก็ได้  เอาไว้อ่านหนังสือิพิมพ์พรุ่งนี้เช้าแล้วค่อยคิดก็ยังทัน

ตอนหน้าว่ากันต่อด้วยเรื่องความสามารถในการแข่งขัน

เป็นเพื่อนกันบน Facebook
บทความกิจกรรมเกษตรและที่ดิน