Posts Tagged ‘มะนาวพื้นเมือง’พึ่งรับใช้บทความเรื่องหนอนชอนใบไปเมื่อซักครู่ ก็มีเพื่อนๆ ชาวเกษตรเสาร์อาทิตย์เรายกมือขึ้นถามถึงโรคแคงเกอร์ทันที -__-!!!
ประหนึ่งว่าเป็นญาติกันจริงๆ สำหรับทั้ง 2 โรคนี้คืออาการหนอนชอนใบกับอาการติดเชื้อแคงเกอร์เพราะถ้าเจออันใดก็อันหนึ่งก็มักจะซวยซ้ำซ้อนเจอทั้ง 2 โรคในคราวเดียวกัน สวนที่ไปเก็บรูปมาก็อยู่ด้านข้างๆ ห่างจากสวนผู้เขียนไม่เท่าไหร่ทำให้รู้สึกเสียวสันหลังเล็กน้อยถึงแม้ว่าจะปลุกไว้ไม่เยอะก็เถอะแต่ก็ไม่อยากให้เป็นโรค ไม่ได้อยากทันสมัยเหมือนคนอื่น-__-!!!

โรคแคงเกอร์นั้นโดยพื้นฐานคือเชื้อแบคทีเรีย Xanthomonas campestris pv.citri ( Hasse )Dye. แนะๆ คุ้นๆ ไหมชื่อนี้ลองกลับไปดูบทความเรื่องหนอนชอนใบสิ อิอิอิ บอกแล้วเค้าเป็นญาติกัน -__-!!! ซึ่งไม่น่าคบค้าสมาคมด้วยเลย

โดยลักษณะอาการของแคงเกอร์นั้นจะเป็นจุดเหมือนขี้กรากบริเวณผิวมะนาว ใบมะนาวและลำต้นแล้วสามารถลุกลามขยายใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ ตามระยะเวลาและเชื้อแบคทีเรียจะเข้าทำลายบริเวรนั้นและลุกลามไปทั่วทำให้พืชอ่อนแอและผลผลิตลดลง หากขึ้นที่ผลมะนาวจะทำให้ผลแตกได้หรืออาจจะเป็นแผลทำให้ขายไม่ได้ราคา

โรคแคงเกอร์นั้นพบเห็นได้บ่อยในมะนาวตละกูลแป้น ส่วนสายพันธุ์อื่นหรือมะนาวพวง มะนาวพื้นเมืองก็พอเห็นบ้างประปลายแต่ไม่มากนัก สงสัยไม่อร่อย!!! โรคแคงเกอร์นี้เป็นแล้วรักษาไม่หาย ส่วนวิธีป้องกันนั้นก็ตามนี้เลย
1. ได้แต่ตัดส่วนที่เป็นแล้วเผาทำลาย แล้วป้องกันเคลือบใบด้วยการฉีดพ่นสาร คอปเปอร์ออกซีคลอไรด์ สลับกับการฉีดพ่น สเตรปโตมัยซินซัลเฟต อัตรา 300 – 500 ppm. หรืออัตรา 10 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตรฉีดพ่นทกๆ 5 – 7 วันช่วงฤดูฝนเพราะโรคแนี้แพร่ได้ง่าย และทุก 15 วันสำหรับฤดูอื่น

2. ตัดแต่งกิ่งให้โปร่งอยู่เสมอ เพื่อลดการติดโรคและเป็นที่อยู่อาศัยของแมลง นี่เป็นเหตุผลหลักที่สวนผู้เขียนยังไม่ติดโรคเพราะตัดแต่งกิ่งอยู่เสมอ (จนจะไม่เหลือกิ่งไว้ให้ตัดอยู่แล้ว)

3. ใช้กิ่งพันธุ์ที่ปลอดโรค

Lemon Disease

Lemon Disease (1)

Lemon Disease (2)

Lemon Disease (3)

Lemon Disease (4)

เป็นเพื่อนกันบน Facebook
บทความกิจกรรมเกษตรและที่ดิน