Posts Tagged ‘สูตรน้ำหมักชีวภาพ’สูตรน้ำหมักชีวภาพ : สูตรที่ 1
วัสดุที่ใช้
ไข่ไก่ 5 กิโลกรัม, แป้งลูกหมาก 1 ลูก, นมเปรี้ยว 1 ขวด, กากน้ำตาล 5 กิโลกรัมและน้ำ 20 ลิตร
วิธีการทำ
นำไข่ไก่มาบดพร้อมเปลือกใส่ลงในถังแล้วตามด้วยแป้งข้าวหมากจากนั้นเทนมเปรี้ยว กากน้ำตาลและน้ำใส่ตามลงไปในถังหรือภาชนะที่เตรียมไว้แล้วคนให้เข้ากัน หลังจากนั้นปิดฝาถังแต่ไม่ต้องสนิทและตั้งทิ้งไว้ในร่ม หมักทิ้งไว้ 15-20 วันและแนะนำให้คนเป็นระยะเพื่อที่จุลินทรีย์จะได้อากาศทำให้ทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น เมื่อหมักได้นานตามระยะเวลาที่กำหนดแล้วควรกรองเอาน้ำแล้วแยกกากออกแล้วจึงนำมาใช้งานได้
การนำไปใช้
ใช้กับพืชผักในอัตราไม่เกิน 5 ช้อนแกงต่อน้ำ 20 ลิตรแล้วฉีดพ่นหรือรดบริเวณลำต้นจะทำให้เจริญเติบโตได้ดีและดินจะปรับสภาพให้เหมาะแก่การเพาะปลูกเพราะเนื่องจากจุลินทรีย์จะช่วยให้การย่อยสลายอินทรีย์วัตถุบริเวณที่รดดีขึ้นทำให้พืชดูดซึมสารอาหารไปเลี้ยงลำต้นได้ดี
———————————-
สูตรน้ำหมักชีวภาพ : สูตรที่ 2

วัสดุที่ใช้
รกหมู-รกวัว, เศษผัก, กากน้ำตาล 10 กิโลกรัมและพด.2 จำนวน 1 ซองเพื่อเป็นหัวเชื้อจุลินทรีย์
วิธีการทำ
นำรกหมูหรือรกวัวต้มสับให้ละเอียดแล้วเทลงในถังตามด้วยเศษผัก กากน้ำตาลและพด.2 แล้วใส่น้ำพอท่วม หลังจากนั้นคนให้ทั่วแล้วปิดฝาแต่ไม่ต้องสนิทแล้วตั้งทิ้งไว้ในร่ม คนเป็นระยะเพื่อให้จุลินทรีย์โดนอากาศบ้าง หมักทิ้งไว้ 15 – 20 วันแล้วกรองเอาน้ำมาใช้งานได้
การนำไปใช้
ใช้กับพืชผักในอัตรา 2 – 3 ช้องแกงต่อน้ำ 10 ลิตร
———————————-
สูตรน้ำหมักชีวภาพ : สูตรที่ 3
วัสดุที่ใช้
โครงไก่ดิบ 50 กิโลกรัม , ไข่ (ทั้งเปลือก) จำนวน 12 ฟอง, สับปะรด 2 ลูก, รำละเอียด 5 กิโลกรัม, นมสด 2 กิโลกรัม, ข้าวสุก 5 กิโลกรัม, น้ำมะพร้าว 20 ลิตร, กากน้ำตาล 5 กิโลกรัม, พด.2 จำนวน 1 ซอง
วิธีการทำ
สับโครงไก่ดิบใส่ลงในถังที่เตรียมไว้ (ถ้าต้องการหมักเพียง 1 เดือนต้องสับไก่ให้ละเอียด ถ้าระยะยาวไม่ต้องสับให้ละเอียด การสับเศาวัสดุเหล่านี้ให้ละเอียดมีผลต่อระยะเวลาการหมักเพราะจุลินทรีย์สามารถย่อยสลายแล้วใช้เป็นอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าเศาวัสดุที่เป็นชิ้นใหญ่) ตามด้วยไข่ดิบทั้งเปลือกที่บดแล้ว สับปะรด รำละเอียด นมสด ข้าวสุก น้ำมะพร้าว กากน้ำตาลและพด.2 สำหรับเป็นหัวเชื้อเร่ง (โดยปกติแล้วจุลินทรีย์จะมีอยู่แล้วตามธรรมชาติแต่ถ้าหากมีสารตั้งต้นเป็นตัวเร่งก็จะทำให้ทำงานได้ดีขึ้นและลดระยะเวลาลง) แล้วใส่น้ำลงในถังหรือภาชนะพอท่วมแล้วคนให้ทั่วหลังจากนั้นจึงปิดฝาไม่ต้องสนิทแล้วตั้งทิ้งไว้ในร่ม คนเป็นระยะเพื่อให้จุลินทรีย์ได้รับอากาศ หมักทิ้งไว้ประมาณ 1 เดือนก็สามารถนำไปใช้งาน หรืออาจจะเก็บใส่ขวดพลาสติกไว้ใช้งานในเวลาต่อไป การเก็บลักษณะนี้สามารถเก็บไว้ได้นาน 2 – 3 เดือน
การนำไปใช้งาน
ใช้กับพืชผักสวนครัวในอัตราไม่เกิน 5 ช้อนแกงผสมน้ำ 20 ลิตรแล้วพ่นหรือราดบริเวณเพาะปลูกจะทำให้พืชเจริญเติบโตได้ดีและดินจะปรับสภาพโดยจุลินทรีย์ให้เหมาะแก่การเพาะปลูกเพราะเนื่องจากจุลินทรีย์จะช่วยให้การย่อยสลายอินทรีย์วัตถุในดินบริเวณที่รดให้ดีขึ้นส่งผลให้พืชดูดซึมสารอาหารไปเลี้ยงลำต้นได้ดี

หากสังเกตดีๆจะเห็นได้ว่าการเลือกใช้วัสดุสำหรับนำมาทำน้ำหมักชีวภาพนั้นจะเน้นไปที่วัสดุเหลือใช้ที่มีในท้องถิ่นนั้นๆ หรือที่หาได้ง่ายในท้องถิ่นแล้วนำมาประยุกต์ตามความเหมาะสม ซึ่งท่านผู้อ่านก็สามารถหาวัสดุที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาใช้ได้เช่นกันโดยไม่ต้องเสียเงินซื้อหรือเสาะหาให้ยุ่งยาก ซึ่งก็ตรงตามจุดประสงค์ที่ได้คาดหวังไว้คือใช้เศษวัสดุในพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ต้องกล่าวขอบพระคุณ คุณวิเชียร สุขขี ผู้ให้สูตรน้ำหมักชีวภาพมา ณ ที่นี้ด้วยครับ
004

เป็นเพื่อนกันบน Facebook
บทความกิจกรรมเกษตรและที่ดิน