Posts Tagged ‘อาหารปลานิล’หลังจากเสร็จเรื่องการเตรียมพื้นที่เลี้ยงปลานิลหรือบ่อเลี้ยงปลานิลแล้วก็มาว่ากันต่อด้วยเรื่องของการนำพันธุ์ปลานิลที่ได้มาปล่อยในบ่อที่เตรียมไว้ ผู้เขียนใช้แหนแดงเป็นวัตถุดิบหลักในการเลี้ยงปลานิลน้อยแต่ติดตรงที่ไม่ค่อยมีเวลาดูแลเท่าไหร่ เลยทดลองเลี้ยงปลานิลน้อยในบ่อที่เพาะเลี้ยงแหนแดงเตรียมไว้ เพื่อที่ว่าปลานิลน้อยจะได้มีอาหารกินอยู่ตลอดเวลา จะได้ประหยัดเวลาในการดูแลเอาใจใส่และจะว่าไปแล้วมูลปลาในน้ำนั้นก็เป็นธาตุอาหารเลี้ยงแหนแดงด้วยอีกเช่นกัน การเลี้ยงปลานิลน้อยในบ่อเพาะเลี้ยงแหนแดงจึงเป็นการสร้างระบบนิเวศหมุนเวียนเล็กๆ ขึ้นมานั่นเองเพราะต่างก็เกื้อกูลกัน การเลี้ยงปลาด้วยวิธีแบบนี้เห็นจะได้ผลแต่กับปลากินพืชเพราะหากเลี้ยงปลากินเนื้อก็อาจจะไม่ได้ผลเพราะปลาเหล่านั้นคงไม่ชอบแหนแดง

ทดลองเลี้ยงปลานิลด้วยแหนแดงในวงบ่อซีเมนต์ ตอนที่ 1 การเตรียมพื้นที่เลี้ยงปลานิล

ทดลองเลี้ยงปลานิลด้วยแหนแดงในวงบ่อซีเมนต์ ตอนที่ 3 การเจริญเติบโตของปลานิลที่เลี้ยงด้วยแหนแดง

Tilapia fish-001

*** ควรนำถุงปลานิลน้อยที่ได้มาแช่ในน้ำก่อนเพื่อให้มีการปรับอุณภูมิ ***

Tilapia fish-002

*** ควรเปิดปากถุงทิ้งไว้ระยะหนึ่งเพื่อปรับสภาพ ***

Tilapia fish-003

Tilapia fish-004

*** หลังจากนั้นก็เริ่มการผสมน้ำใหม่กับน้ำเก่าในถุงเพื่อให้เกิดความเคยชิน ไม่หัวใจวายตายซะก่อน หุหุหุ ***

Tilapia fish-005

*** เมื่อปลานิลน้อยชินกับสภาพน้ำใหม่แล้ว ปรับตัวได้แล้วก็จะว่ายออกจากถุงเอง ***

Tilapia fish-006

Tilapia fish-007

Tilapia fish-008

เพื่อนหลายท่านสงสัยครับว่าแหนแดงนั้นใช้เป็นอาหารปลานิลได้ไหม ? ผู้เขียนเลยจำลองการทดลองเลี้ยงปลานิลในวงบ่อซีเมนต์ที่มีแหนแดงอยู่เพื่อนให้เห็นการดำรงชีพของปลานิลน้อย และให้เห็นปฏิกิริยาของปลานิลน้อยว่าชอบแหนแดงขนาดไหน จนเดี๋ยวนี้ผู้เขียนต้องเปลี่ยนวิธีการเลี้ยงปลาจากวิธีดั้งเดิมมาเป็นแบบที่ท่านๆได้เห็นเพราะได้ผลดีเกินคาด เพราะสามารถจับปลาได้ง่ายและจัดการเรื่องอาหารปลาได้ง่ายขึ้น

Tilapia fish-009

*** ปลานิลน้อยในถุงเหล่านี้ถูกเลี้ยงมาด้วยอาหารตั้งแต่ฟักเป็นตัวจากฟาร์ม แต่สิ่งแรกที่ทำหลังออกจากถุงคือการวิ่งเข้าหาแหนแดง ***

Tilapia fish-010

Tilapia fish-011

Tilapia fish-012

Tilapia fish-013

*** ภาพเหล่านี้คงอธิบายให้เพื่อนๆ ได้เป็นอย่างดีว่าปลานิลน้อยชอบแหนแดงไหม ***

Tilapia fish-014

ประโยชน์ของการเลี้ยงปลานิลด้วยแหนแดงในวงบ่อซีเมนต์
1. เป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายด้านอาหารเพราะแหนแดงสามารถเพาะขยายพันธุ์ได้รวดเร็ว
2. ประหยัดเวลาในการดูแลรักษาเพราะปลานิลน้อยสามารถหาอาหารกินเองได้ตลอดเวลา
3. จับปลาง่ายเพราะพื้นที่จำกัด
4. ดูแลรักษาบ่อได้ง่าย เช่นการเปลี่ยนถ่ายน้ำหรือการทำความสะอาด

Tilapia fish - Azolla-001

Tilapia fish - Azolla-002

*** ปัญหาหนักใจของผู้เขียนตอนนี้คือแหนแดงจะโตทันการกินของปลานิลน้อยไหม เพราะยิ่งโตปลานิลน้อยก้ต้องการอาหารมากขึ้น ***

Tilapia fish - Azolla-003

*** เฮ้ย!! เบาๆ เดี๋ยวแหนแดงอยุ่ไม่ครบอาทิตย์ -__-!!! ***

ข้อควรพิจารณา
1. พาชนะเลี้ยงหรือวงบ่อซีเมนต์มีราคาแพงซึ่งอาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่ ส่วนวงบ่อซีเมนต์ขนาด 1.30 เมตร ของผู้เขียนนั้นซื้อมาด้วยราคา 500 บาทต่อใบ หากท่านไหนสามารถก่อบลอคฉาบปูนทำเองได้จะประหยัดกว่านี้
2. การเลี้ยงปลาด้วยวิธีนี้ควรมีระบบการรักษาความปลอดภัยที่ดีหรือโรงเรือนที่มิดชิดปลอดภัยหากไม่แล้วโจรจะมาเยี่ยมท่านบ่อยๆ เพราะปลานิลท่านขโมยง่าย อิอิอิ

3. การเลี้ยงปลานิลด้วยแหนแดงนั้นอาจจะใช้เวลานานกว่าการเลี้ยงด้วยอาหารสำเร็จรูปแต่ต้นทุนอาหารปลาต่ำกว่ามาก (โดยเฉพาะผู้เขียนที่เพาะเลี้ยงแหนแดงไว้เป็นอาหารสัตว์ เช่นเป็ด ไก่อยู่แล้วเป็นจำนวนมากจึงไม่มีอุปสรรค จึงทำให้ต้นทุนเรื่องอาหารเกือบจะเป็นศูนย์ อิอิอิ)

3. การดูแลปริมาณจำนวนปลานิลในบ่อซึ่งควรให้สัมพันธ์กับขนาดของบ่อเป็นสิ่งสำคัญ และไม่ควรจะมีจำนวนหนาแน่นเกินไปเพราะมีผลต่อการเจริญเติบโตของปลา ขนาดบริเวณที่เหมาะสมสำหรับการเลี้ยงปลานิลจำนวน 200 ตัวคือ 1 ตารางเมตร ผู้รู้ท่านว่าไว้ (แต่ผู้ขียนไม่รู้นะเลยต้องลองดู อิอิอิ)

ผู้เขียนหวังลึกๆ ว่าแนวคิดนี้จะช่วยให้เพื่อนๆ ที่มีพื้นที่น้อยแต่อยากทำการเกษตรเพื่อเป็นรายได้เสริมหรือเหตุผลใดก็แล้วแต่ ได้นำไปต่อยอดประยุกต์ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของตนต่อไป และหวังว่าแนวคิดนี้คงจะช่วยกระตุ้นให้เพื่อนๆ ที่กำลังลังเลอยู่ว่าจะทำอะไรดีได้ลงมือทำกันเสียที (คิดมากจังเพื่อนชั้น -__-!!!) ลงมือทำไปเถอะ เดี๋ยวรู้เอง!

*** ผลการทดลองเรื่องขนาดน้ำหนักและระยะเวลาการเลี้ยงด้วยแหนแดงในวงบ่อนั้น จะนำมารายงานให้เพื่อนๆ ทราบในคราวต่อไป ^_^ ***

9/7/2556 เพิ่มเติม

*** เพื่อนๆ ถามกันมาบ่อยครับว่าอัตราการเจริยเติบโตของปลาที่เลี้ยงในบ่อซีเมนต์เป็นอย่างไรบ้าง? โตไวไหม? บางครั้งก็ไม่รู้จะตอบยังไงก็เลยใช้ภาพอธิบายซึ่งคิดว่าน่าจะอธิบายได้ดีกว่าตัวอักษร เพื่อนๆ อาจจะประยุกต์ด้วยการใช้พืชน้ำอย่างอื่น เช่น ผักบุ้ง ผักกระเฉด จอกแหน สาหร่ายน้ำก็ได้ตามแต่ท้องถิ่นนั้นจะเอื้ออำนวยเพราะผู้เขียนไม่อยากให้เสียเงินซื้ออาหารปลา เพียงแต่โดยส่วนตัวที่ผู้เขียนทดลองมากับพืชหลายชนิดก็ปรากฏว่าแหนแดงมีการเจริยเติบโตที่ดีกว่าและการกินอาหารก็ได้ผลกว่า ขออภัยที่ไม่ได้เก็บภาพการทดลองเหล่านั้นมาให้ชม ไว้มีโอกาสจะทดลองอีกครั้งเพื่อเก็บภาพระดับการเจริญเติบโตของปลานิลโดยเลี้ยงโดยพืชน้ำชนิดต่างๆ มาให้ชมกัน***

Picture 776

Picture 866

*** เออ คือ!!!  ไอ่ตัวที่เห็นเล็กๆ นั่นมันสาวกน้องเนยรักษ์โลกใช่ไหม ไม่กินผักเลยรึไงถึงได้ไม่โต -__-!!! ***

Picture 875

*** ไอ่ตัวเล็กนี่อดข้าว (แหนแดง) ประท้วงประท้วงรัฐบาลรึไงว่ะถึงได้ไม่โต  -__-!!! มันดำรงชีพอยู่ได้เยี่ยงไรว่ะ ***ปกติแล้วผู้เขียนเลี้ยงปลานิลในสระน้ำตามปกติ ส่วนเรื่องอาหารก็ตักแหนแดงสดให้เป็นอาหารวันละ 2 ครั้ง เช้าเย็น (เหมือนให้อาหารสุนัขยังไงก็ไม่รู้ -__-!!!) โดยที่ไม่รู้ว่าปลาที่เลี้ยงไว้โตมากน้อยขนาดไหน หรือเหลือจำนวนประชากรปลานิลเท่าใดเพราะสระน้ำเป็นสภาพแวดล้อมที่กว้างและควบคุมลำบาก ส่วนเรื่องจับปลานั้นยิ่งไม่ต้องพูดถึงเพราะคงต้องสูบน้ำออกทั้งหมดเพื่อจับปลา เอาเป็นว่างานหนักเลยทีเดียว -__-!!!

เลยมีความคิดที่ว่าหากเราย่อขนาดบ่อเลี้ยงปลาให้เล็กลงเพื่อที่จะสามารถควบคุมจัดการได้ง่ายขึ้นและสามารถให้อาหารปลาได้ตลอดเวลาโดยที่เราไม่เสียค่าอาหารปลานิล ไม่ต้องยุ่งยากอะไรกับเรื่องอาหารให้ปลาหาอาหารกินเอง โชคดีที่เรื่องอาหารปลานิลนั้นผู้เขียนมีแหนแดงที่เพาะขยายพันธุ์ไว้มาสนับสนุน ทำให้ไม่ต้องเสียค่าอาหารปลานิลแต่อย่างใด ที่เหลือก็แค่นำมาประยุกต์ให้ปลานิลมีอาหารกินอยู่ตลอดเวลา แนวคิดในอุดมคติแบบนี้จะทำยังไงให้เกิดขึ้นได้หละ?

ผู้เขียนไม่มีความรู้เรื่องก่อสร้าง ครั้นจะก่ออิฐบลอคฉาบปูนทำบ่อซีเมนต์ขึ้นมาก็เกินความสามารถเลยต้องไปซื้อวงบ่อซีเมนต์ขนาด 1.30 เมตรมาใช้แทน หากผู้อ่านท่านใดสามารถทำเองบ่อซีเมนต์เองได้ก็จะเป็นการประหยัดได้อีกโขแถมยังได้ขนาดกว้างอย่างที่ใจต้องการ หรือท่านใดมีวัสดุอื่นเช่นผ้าใบปูรองพื้นสำหรับเลี้ยงปลาต่างๆ ซึ่งในปัจจุบันการทำบ่อเลี้ยงปลาบนพื้นราบไม่ได้ยากอย่างที่เราคิดอีกแล้ว เพราะนวัตกรรมด้านการประมงก็พัฒนาไปมากทำให้หลายๆ อย่างนั้นง่ายขึ้นเยอะ และพื้นที่ยิ่งกว้างก็ยิ่งดีเพราะผู้รู้ท่านหนึ่งแนะนำผู้เขียนว่าปลานิล 200 ตัวนั้นต้องการพื้นที่ประมาณ 1 ตารางเมตรเป็นอย่างน้อยซึ่งวงบ่อซีเมนต์ขนาด 1.30 เมตรสูง 0.5 เมตรที่ผู้เขียนใช้ทดลองเลี้ยงปลานิลก็น่าจะเพียงพอ

Fish Pool-001

*** วงบ่อซีเมนต์ขนาด 1.30 เมตรซื้อมาสำหรับการทดลองเลี้ยงปลานิลด้วยแหนแดงในวงบ่อซีเมนต์ 2 บ่อ เก่าและใหม่เพื่อทดสอบการเจริญเติบโตในเงื่อนไขที่ต่างกัน ***

Fish Pool-002

*** เปิดน้ำให้เต็มวงบ่อซีเมนต์แล้วแช่ขุยมะพร้าวเพื่อดูดซับกรดปูนในวงบ่อซีเมนต์ใหม่ ***

หากผู้อ่านลงเอยที่บ่อปูนซีเมนต์หรือวงบ่อซีเมนต์เหมือนผู้เขียนแล้วหละก็อยากจะแนะนำให้จัดการเรื่องกรดปูนในวงบ่อซีเมนต์ที่อาจจะเป็นพิษเป็นกรดมีผลต่อการดำรงชีพของปลานิลเป็นอันดับแรก หรือบางครั้งอาจจะทำให้ลูกปลาตายได้เลยก็มี หากเป็นบ่อเก่าที่เคยใช้งานแล้วก็ไม่มีปัญหาแต่หากเป็นบ่อใหม่ที่พึ่งก่อขึ้นมาหรือซื้อมาแล้วก็เห็นจะต้องแช่น้ำหรือหาวัสดุต่างๆ มาเจือจางกรดปูนนั้นออกก่อน (ไม่แน่ใจว่าเพื่อนๆ เคยผสมปูนใช้เองรึเปล่า หากเคยคงจะมีประสบการณ์เรื่องการโดนปูนกัดมือหรือกัดเท้าให้ได้เจ็บแสบกันไปวันสองวัน หุหุหุ นั่นแหละกรดแบบนั้นแหละ -__-!!!) ส่วนตัวผู้เขียนนั้นใช้ขุยมะพร้าวแช่น้ำไว้เพื่อเป็นการลดกรดเพราะขุยมะพร้าวเองก็มีคุณสมบัติในการดูดซับพิษไว้ในตัวได้พอสมควร

Fish Pool-003

*** แช่ขุยมะพร้าวทิ้งไว้ 1 อาทิตย์แล้วจึงปล่อยน้ำเก่าทิ้งแล้วทำความสะอาดให้เรียบร้อย ***

Fish Pool-004

*** เติมน้ำให้เต็มแล้วจึงใส่ปุ๋ยคอกลงในน้ำเล็กน้อยเพื่อเป็นปุ๋ยให้กับแหนแดงที่จะนำมาปล่อยให้เจริญเติบโตเองเพื่อเป็นอาหารปลานิล ***

Fish Pool-005

*** ปล่อยแหนแดงลงในวงบ่อซีเมนต์เพื่อเป็นอาหารปลานิล ผู้เขียนนิยมกั้นพื้นที่ปลอดแหนแดงไว้ส่วนหนึ่งเพื่อกันไว้สำหรับปลานิลน้อยขึ้นมาหายใจ หากแหนแดงเจริญเติบโตหนาแน่นเกินไป ***

Fish Pool-006

*** ผู้เขียนนิยมแช่ถุงปลาในน้ำก่อนเพื่อให้ปลานิลน้อยปรับตัวได้กับอุณภูมิของสภาพแวดล้อมใหม่ ***

Fish Pool-007

*** ส่วนบ่อนี้เป็นบ่อแรกที่ทิ้งไว้ 1 อาทิตย์ให้น้ำใส มูลสัตว์เริ่มตกตะกอนและเป็นธาตุอาหารให้แหนแดงเจริญเติบโตจนหนาแน่นเกือบเต็มพื้นที่ เลยต้องกั้นพื้นที่ไว้บางส่วน***

ตอนต่อไปว่าด้วยเรื่องของการนำปลานิลมาเลี้ยงในบ่อที่เราได้เตรียมไว้ รูปมันเยอะบทความมันยาวไปหน่อยเลยต้องแบ่งเป็น 2 ตอน -__-!!!
ทดลองเลี้ยงปลานิลด้วยแหนแดงในวงบ่อซีเมนต์ ตอนที่ 2 ปล่อยปลานิลในบ่อเลี้ยงแหนแดง

ทดลองเลี้ยงปลานิลด้วยแหนแดงในวงบ่อซีเมนต์ ตอนที่ 3 การเจริญเติบโตของปลานิลที่เลี้ยงด้วยแหนแดง

เป็นเพื่อนกันบน Facebook
บทความกิจกรรมเกษตรและที่ดิน